𝗖𝗵𝘂𝗼̂̃𝗶 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗺 S𝗮́𝗻𝗵 𝟭𝟬𝟴 H𝗮̣𝘁 M𝗶𝘅 𝗟𝘂 𝗧𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 V𝗮̀ Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 Đ𝗶𝗲̂́𝘂 𝗧𝗵𝗮̣𝗰𝗵 𝗔𝗻𝗵 𝗧𝗼́𝗰 𝗩𝗮̀𝗻𝗴

4.350.000 

GỌI ĐIỆN NGAY 098 910 50 89