𝗩𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗮𝘆 𝗟𝗮𝗺 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗺𝗶𝘅 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗺 𝗯𝗮̣𝗰 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝘅𝗮̆́𝗻

1.450.000 

GỌI ĐIỆN NGAY 098 910 50 89