𝙻𝚞 𝚝𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 thạch anh 𝚝𝚘́𝚌 𝚟𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̣𝚖 𝙺𝚒𝚖 𝚃𝚒𝚎̂̀𝚗

1.350.000 

GỌI ĐIỆN NGAY 098 910 50 89